Disclaimer

Site en Privacy reglement.

(Disclaimer)

 

De namen PV-Relaxxion, Home Page http://www.pvrelaxxion.nl en de samengestelde logo's zijn eigendom van de personeels vereniging Pv-Relaxxion, hierna te noemen de PV.

Het recht op het gebruik van de url http://www.pvrelaxxion.nl en de daar aan verbonden e-mail adressen is ook alleen voor gebruik van PV doeleinden aan de PV overgedragen.

Het gebruik van Syntus beeldmerken geeft onze verbondenheid aan met onze werkgever Syntus bv.

De website heeft verder geen binding met het bedrijf en omgekeerd.

Informatie en discussie over het bedrijf en haar beleid worden niet via deze site en haar e-mail adressen openbaar gemaakt en/of gevoerd.

Discussie over de Pv-Relaxxion, haar beleid en/of personen worden niet via de site gevoerd.

Commerciële mededelingen anders dan die om de url te bekostigen zijn niet toegestaan.

Het plaatsen van andere logo's of namen op de site komt voort uit de morele plicht om hen te bedanken voor het belangeloos beschikbaar stellen van middelen om op deze wijze naar buiten te treden.

 

Doelstelling

De website is opgezet om de leden en belangstellenden te informeren over de PV in de ruimste zin van het woord.

Uitgangspunt in deze is de publicatie van de Agenda van de PV en mededelingen van het bestuur.

 

Privacy

1) Bezoek van de site word door middel van een web log vast gelegd. Hier bij wordt geen informatie verzameld over personen alleen over het aantal bezoekers, gebruikte OS en de referenties waar zij vandaan komen.

Het doel hiervan is de bezoeker op zo een wijze de informatie aan te bieden dat die voor een ieder in de doelgroep op te vragen is.

2) E-mail: adressen worden niet aan derden openbaar gemaakt en zijn voor hen ook niet toegankelijk.

Deze adressen worden door de webmaster beheerd en alleen 1 door het bestuur aangewezen bestuurslid heeft ten behoeve van de leden administratie toegang tot deze gegevens. 

Persoonlijke informatie verstrekt aan de webmaster zal door deze ook als zodanig behandeld worden.

Uitgangspunt in deze is mede gezien de wijze waarop deze site gehost is het Amerikaans en Nederlands recht.

 

Webmaster

De webmaster zal bovenstaande regels strikt toepassen.

Officiële publicaties van het bestuur worden geplaatst zoals zij door het bestuur zijn opgesteld.

Publicaties door derden worden door de webmaster inhoudelijk getoetst aan het reglement en indien nodig aangepast.

De webmaster heeft het recht om door derden aangeleverde stukken te weigeren.

De webmaster heeft het recht om door derden aangeleverde stukken qua lay out aan te passen indien dit noodzakelijk mocht zijn.

 

Algemeen

Informatie voor leden zal indien mogelijk via e-mail toegezonden worden.

Zij die toezending niet op prijs stellen kunnen dit aangeven en worden van de verzendlijst verwijderd.

Linken naar andere home pages of sites kunnen op verzoek geplaatst worden mits zij voldoen aan de volgende eisen:

1. geen aanstoot gevende inhoud of reclame.

2. voor een ieder vrij toegankelijk zijn.

3. voor onze doelgroep relevante informatie aanbied.

 

Software en Systeem Updates

Software en Systeem updates welke op de site worden aangeboden/aanbevolen zijn zoals zij door de ontwerper zijn aangeboden hoewel de webmaster meestal zelf test voor publicatie is hij of de PV niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van een van deze producten.

Een ieder moet er rekening mee houden dat het installeren van software een zeker risico met zich meebrengt.

 

Copyright (c) 2002-2010 PV-Relaxxion: 

alle publicaties op deze site zijn eigendom van PV-Relaxxion.

  Ingeschreven bij: Kamer van koophandel onder nummer  40104414


Login Form

PV RELAXXION

Standplaats Zwolle MO | Zwolle Veluwe

Copyright © 2017. All Rights Reserved.